Wie zijn wij?

’t Zingt Geheid is in 1989 ontstaan als koor van ouders die hun kinderen op basisschool ‘de Heid’ hadden.  Leerkracht Jannie Wezelenburg gaf, naast het gewone onderwijs, ook muziekles aan de kinderen. Het betrof zingen, blokfluit- en later ook keyboardlessen.
Elk jaar gaf de school een muziekavond voor ouders en belangstellenden.

Enkele enthousiaste moeders wilden hier graag een bijdrage aan leveren door enkele liederen ten gehore te brengen. En dit dan ook onder de leiding van Jannie. We schrijven dan januari 1989. Geprobeerd werd (en wordt nog steeds) om gezellig zingen te combineren met kwaliteit en niveau.

Veel dames zijn, nadat hun kinderen van school gingen, gewoon blijven zingen en er werden  ook mensen van buiten de school enthousiast gemaakt. Inmiddels is het koor al sinds lange tijd losgekoppeld van de school, maar de verbondenheid van de leden onderling, de nieuwe aanwas inbegrepen, is blijven bestaan.

In de beginfase zongen er nog enkele vaders van de scholieren mee, maar sinds lang zijn we een vrouwenkoor en zingen we à capella.
Het koor geeft jaarlijks een eigen concert en neemt regelmatig deel aan koorfestivals.

Om je een indruk te geven een greep uit reperoire:
Boerinnetje van buiten, Il est bel et bon, Komm holder Lenz, O Nuit,
Hail Holy Queen, Swing low sweet chariot, Spring and summer, This is my song,Terug naar de kust